U.D. UNIFICACIÓN BELLVITGE

TRANSPARÈNCIA

En compliment dels articles 5.4, 6 i 8.1.a), b) i c), en relació amb l’article 8.2, de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i del Títol II de la Llei autonòmica 19/2014, al trobar-se dins dels supòsits dels articles 3.b) de la Llei estatal 19/2013 i 3.4 de la Llei autonòmica 19/2014, se publica la següent informació:
Órgano responsable en materia de contratación
Junta Directiva
Telèfon: 933358461
Correu electrònic: info@unificacionbellvitge.com
Direcció postal: C/ Feixa Llarga s/n - CP: 08907 L'Hospitalet de Llobregat
DATA 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Relació de contractes subscrits amb les administracions públicas en els cinc darrers anys.
Ma. Teresa Revilla com a Presidenta del Consell Esportiu de l'Hospitalet certifica que les quantitats prestades han estat saldades per la UD Unificación Bellvitge.
Acuerdo de pago suscrito con el Consell Esportiu para la devolución de las cantidades prestadas.
Relació de convenis subscrits amb les administracions públicas en els cinc darrers anys.
Concessió d'ús de la instal·lació Mpal. Feixa Llarga per la temporada 22-23
Concessió d'ús de la instal·lació Mpal. Feixa Llarga per la temporada 21-22
Concessió d'ús de la instal·lació Mpal. Feixa Llarga per la temporada 20-21
Concessió d'ús de la instal·lació Mpal. Feixa Llarga per la temporada 19-20
Concessió d'ús de la instal·lació Mpal. Feixa Llarga per la temporada 18-19
Concessió d'ús de la instal·lació Mpal. Feixa Llarga per la temporada 17-18
Concessió d'ús de la instal·lació Mpal. Feixa Llarga per la temporada 16-17
Relació de subvencions i ajuts públics subscrites amb l'administració pública els darrers cinc anys.
Subvenció a càrrec de l'Ajuntament de l'Hospitalet pel projecte de la temporada 22-23. (54.344,88€)
Subvenció a càrrec de l'Ajuntament de l'Hospitalet pel projecte de la temporada 21-22. (51.388,50€)
Subvenció a càrrec de l'Ajuntament de l'Hospitalet pel projecte de la temporada 20-21. (45.765,28€)
Subvenció a càrrec de l'Ajuntament de l'Hospitalet pel projecte de la temporada 19-20. (37.250€)
Subvenció a càrrec de l'Ajuntament de l'Hospitalet pel projecte de la temporada 18-19. (37.250€)
Subvenció a càrrec de l'Ajuntament de l'Hospitalet pel projecte de la temporada 17-18. (48.000€)
Subvenció a càrrec de l'Ajuntament de l'Hospitalet pel projecte de la temporada 16-17. (43.000€)
Documents relacionats