U.D. UNIFICACIÓN BELLVITGE

TRANSPARÈNCIA

En compliment dels articles 5.4, 6 i 8.1.a), b) i c), en relació amb l’article 8.2, de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i del Títol II de la Llei autonòmica 19/2014, al trobar-se dins dels supòsits dels articles 3.b) de la Llei estatal 19/2013 i 3.4 de la Llei autonòmica 19/2014, se publica la següent informació:

Òrgan responsable en matèria de contractació Junta Directiva
Telèfon: 933358461
Correu electrònic: info@unificacionbellvitge.com
Direcció postal: C/ Feixa Llarga s/n CP: 08907 L’Hospitalet de Llobregat
DATA 20212020 2019 2018 2017
Relació de contractes subscrits amb les administracions públicas en els cinc darrers anys.Ma. Teresa Revilla com a Presidenta del Consell Esportiu de l’Hospitalet certifica que les quantitats prestades han estat saldades per la UD Unificación Bellvitge.Acord de pagament subscrit amb el Consell Esportiu per a la devolució de quantitats degudes   
DATA 20212020 2019 2018 2017
Relació de convenis subscrits amb les administracions públicas en els cinc darrers anys.Concessió d’ús de la instal·lació  Mpal. Feixa Llarga per la temporada 20-21Concessió d’ús de la instal·lació  Mpal. Feixa Llarga per la temporada 19-20Concessió d’ús de la instal·lació  Mpal. Feixa Llarga per la temporada 18-19Concessió d’ús de la instal·lació  Mpal. Feixa Llarga per la temporada 17-18Concessió d’ús de la instal·lació  Mpal. Feixa Llarga per la temporada 16-17
DATA 20212020 2019 2018 2017
Relació de subvencions i ajuts públics subscrites amb l’administració pública els darrers cinc anys.Subvenció a càrrec de l’Ajuntament de l’Hospitalet pel projecte de la temporada 20-21. (45765,28€)Subvenció a càrrec de l’Ajuntament de l’Hospitalet pel projecte de la temporada 19-20. (37250€)Subvenció a càrrec de l’Ajuntament de l’Hospitalet pel projecte de la temporada 18-19. (37250€)Subvenció a càrrec de l’Ajuntament de l’Hospitalet pel projecte de la temporada 17-18. (48000€)Subvenció a càrrec de l’Ajuntament de l’Hospitalet pel projecte de la temporada 16-17. (43000€)