U.D. UNIFICACIÓN BELLVITGE

Protecció de daDES

Reglament Europeu de Protecció de Dades:

Responsable: Unió Esportiva Unificació Bellvitge – CIF: G58247030 Dir. Postal: Travessia Industrial 48, 08907 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona.

En nom del club tractem les seves dades amb la finalitat de prestar el servei sol·licitat i realitzar-ne la facturació del mateix. . Les dades proporcionades es conservaran mentre dura la relació comercial o durant els anys necessaris per al compliment de les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a la Unió Esportiva Unificació Bellvitge estem tractant les seves dades personals per té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries. Així mateix, sol·licitem la vostra autorització per oferir-vos productes i serveis relacionats amb els sol·licitats:

/ NO

Així mateix, us informem que el club sol realitzar fotografies i vídeos dels entrenaments, partits i resta d’activitats que realitzen els seus fills/es. En compliment del Reglament General de Protecció de Dades aprovat a la Unió Europea sol·licitem la seva autorització per poder publicar les fotos que es facin a xarxes socials, blocs, cartells, flyers , pàgina web i altres mitjans habituals. Com que l’únic interès que tenim és el de posar a la vostra disposició les imatges, mai no identificarem els jugadors/es pel seu nom i cognoms ni seran publicades en cap altre mitjà, garantint que el contingut no atemptarà en cap cas el dret a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge dels seus fills/es.

AUTORITZO / NO AUTORITZO a la Unión Deportiva Unificación Bellvitge a publicar fotos i/o vídeos on surti el meu fill/a

L’Hospitalet de Llobregat , a ……………….. de…………………. ……………………………… de 20………..

 

Nom i cognoms pare/mare/tutor:

DNI:

Signatura :_ ______ ________