U.D. UNIFICACIÓN BELLVITGE

AvÍS legal

  1. INFORMACIÓ CORPORATIVA

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic , UNIÓN DEPORTIVA UNIFICACIÓN BELLVITGE en endavant, UDU BELLVITGE, us informa que és titular dels llocs web unificacionbellvitge.com , d’acord amb l’exigència de l’ article 10 de la Llei esmentada, UDU BELLVITGE, notifica les dades següents: el titular d’aquesta pàgina web és UDU BELLVITGE, amb NIF/CIF: G.58247073C , i domicili social: Travessia Industrial 48, Codi postal: 08907, Localitat: L ‘ HOSPITALET DE LLOBREGAT, Província: BARCELONA. L’adreça de correu electrònic de contacte és: administracion@unificacionbellvitge.com

  1. USUARI I REGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació per accés o ús de la pàgina web unificacionbellvitge.com i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa, així com els serveis o continguts que a través d’ ell es puguin obtenir i tots els portals de domini propi sota titularitat d’UDU BELLVITGE, atorga la Condició d’Usuari, per la qual s’accepten, en navegar per la pàgina UDU BELLVITGE, totes les condicions d’ús que s’estableixen aquí sense perjudicar l’aplicació de la corresponent normativa de compliment legal obligat segons el cas.

Per això, si les consideracions detallades en aquest avís legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del portal, donat que qualsevol ús que faci del mateix o els serveis i continguts en ell inclosos implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

La pàgina web d’ UDU BELLVITGE proporciona una gran diversitat d’informació , serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a : La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis emesos per UDU BELLVITGE per accedir a determinats continguts o serveis oferts per la web.

L’ús de la informació , serveis i dades ofertes per UDU BELLVITGE no aniran contra les disposicions d’aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic o que, en qualsevol altre cas, puguin suposar lesió dels drets de tercers o del funcionament dels llocs web. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà a utilitzar qualsevol dels continguts amb fins o efectes il·lícits , prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar , inutilitzar, sobrecarregar , deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, altres usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (hardware i software).

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’empresa propietària del web pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús del web i d’ aquesta política de privadesa.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies de la web.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

  1. POLÍTICA D’ ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

UDU BELLVITGE no es fa responsable del contingut de les pàgines web a què pugui accedir l’usuari a través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica , exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a què es pugui accedir a través dels enllaços.

UDU BELLVITGE declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany o que pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, UDU BELLVITGE no es fa responsable, en cap cas , dels eventuals danys que pugui patir l’usuari a causa de la navegació per Internet.

UDU BELLVITGE no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió , cancel·lació , instal·lació no interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ .

L’accés a la web unificacionbellvitge.com no implica l’obligació per part de l’empresa de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic dany . Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danys .

UDU BELLVITGE no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics , documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei al Portal.

  1. PUBLICITAT

La web unificacionbellvitge.com podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió a la web compleix les lleis que en cada cas puguin ser aplicables .

UDU BELLVITGE no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

  1. MODIFICACIONS

UDU BELLVITGE es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut dels seus llocs web, tant pel que fa als continguts dels llocs web com per les condicions d’ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que estiguin publicades a la web i fins que no siguin modificades per altres posteriors.

  1. RESERVA DE COOKIES

UDU BELLVITGE es reserva el dret d’utilitzar cookies a la navegació de l’usuari pels seus llocs web per facilitar la personalització i comoditat de la navegació . Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, UDU BELLVITGE informa que les galetes s’associen a l’usuari anònim i al vostre ordinador i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms de l’usuari.

En aquest sentit, d’acord amb la sentència de la Gran Sala de Justícia de la Unió Europea , d’1 d’octubre de 2019, la nostra ‘ política de cookies ‘ informa a l’usuari del temps que aquestes cookies romandran actives a el terminal de l’usuari i de la possibilitat que tercers tinguin accés a la informació que emmagatzemen . Aquesta sentència modifica l’article 5, apartat 3, de la Directiva 2002/58 per la Directiva 2009/136 .

Arran d’ aquesta sentència l’usuari té la possibilitat d’acceptar o rebutjar explícitament l’ ús de les galetes. Addicionalment, l’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, amb la possibilitat, si així ho desitja, d’impedir que s’instal·lin al disc dur. En aquest sentit, per accedir als llocs web d’UDU BELLVITGE, no és preceptiva la instal·lació de cookies.

L’usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició no de qualsevol altra manera comunicar públicament , transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels drets corresponents o això resulti legalment permès.

  1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges , així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària, a UDU BELLVITGE . Són , per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i se’ls podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya .

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció , distribució , comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment explìcit d’UDU BELLVITGE.

Així mateix, UDU BELLVITGE es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment d’aquestes condicions.

  1. SEGELLS DE CONFIANÇA

Els segells de confiança són distintius que es proporcionen a les botigues en línia per demostrar la seva qualitat i seguretat en la venda en línia.

Per aconseguir el segell, aquestes són auditades o avaluades per comprovar que compleixen els criteris de seguretat en la compra i compliment legal en matèria de privadesa i protecció de dades dels consumidors.

Les botigues que disposen d’un segell de confiança estan adherides a un codi de conducta i solen oferir als consumidors procediments alternatius de resolució de conflictes senzills, ràpids i com .

  1. ACCIONS LEGAL, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l’usuari i UDU BELLVITGE es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l’usuari i UDU BELLVITGE, els jutjats o tribunals de la localitat de L ‘ HOSPITALET DE LLOBREGAT.

  1. PROTECCIÓ DE DADES PERSONAL

De conformitat amb el que estableix el Reglament General-UE-2016/679 del Parlament i Consell d’Europa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aprovat el 27 d’abril del 2016, i la LOPD 3/2018, de garantia a dels drets digitals, UDU BELLVITGE informa els usuaris dels seus llocs web que estem obligats a guardar secret professional sobre les dades personals demanades per l’empresa mitjançant els formularis situats a les seves pàgines , aquesta obligació continuarà fins i tot després d’haver finalitzat la nostra relació comercial o contractual, i en cap cas podrem fer públiques les dades personals dels visitants i clients a la web sense el seu consentiment. Els menors de 14 anys no poden prestar el seu consentiment perquè un comerç reculli i tracti les dades personals; només els seus representants legals (pares o tutors) són els que poden fer-ho en nom seu. Aquells comerços que necessitin tractar dades de menors de 14 anys han de disposar dels mitjans per obtenir el consentiment dels seus pares o tutors, per exemple, mitjançant un missatge de correu electrònic dirigit a algun d’ells que contingui un enllaç a un formulari electrònic. No es pot demanar als menors de 14 anys sobre l’àmbit familiar, i l’única excepció és les dades d’identificació i contacte dels pares o tutors.

Aquestes dades seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l’administrador del web de UDU BELLVITGE amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, UDU BELLVITGE informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, que permet a l’usuari web, conèixer quines dades personals té l’administrador d’aquesta pàgina i en aquest cas contestarà en un termini de 30 dies , sempre que conservi les dades, rectificació , que permet corregir errors, modificar les dades que siguin inexactes o incomplets i garantir la certesa de la informació , oposició que podrà sol·licitar i aconseguir que no dugui a terme el tractament de dades, supressió ò que permet que se suprimeixin les dades inadequades o excessives, limitació , pel qual pot sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades quan hagi exercit el seu dret a la rectificació de les seves dades personals, i portabilitat, perquè l’usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat a la web per tal de poder transmetre’ls a altres serveis, aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la recepció i ó a la direcci ó : Travessia Industrial 48. Codi Postal: 08907. Localitat: L’ Hospitalet de Llobregat. Província: BARCELONA. Correu electrònic: administracion@unificacionbellvitge.com , aportant fotocòpia del DNI o documentaci ó alternativa que acrediti la seva identitat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les per tal de poder fidelitzar la relació entre les parts.

L’enviament de les vostres dades mitjançant el/els formularis de la nostra web estarà supeditat obligatòriament a que hagi llegit / acceptat la Política de Privadesa , mitjançant una casella de selecció obligatori al peu del formulari.

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic al seu article 21 , demanem el seu consentiment per poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem que puguin ser del seu interès s, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent , aquest consentiment ho acceptarà o negarà amb una casella de selecció obligatori al peu del formulari.