U.D. UNIFICACIÓN BELLVITGE

TECNIFICACIÓ

Formulari de inscripció

TECNIFICACIÓ

De 6 a 14 anys

Horarios: de 9:00 a 14:00h / de 9:00 a 15:15h / de 9:00 a 17:00h 
 Acollida: de 8:00 a 9:00h
DIUMENGES de 18:00 a 19:30h
Localizació: Camp Municipal de Futbol Feixa Llarga

SESSIÓ GRATUITA 1 D'OCTUBRE

No és necessària inscripció
 •  

INSCRIPCIONS NECESSÀRIES PER A SESSIONS A PARTIR DEL 8 D'OCTUBRE

 • Pagaments en efectiiu de dilluns a divendres a les oficines del Club de 18:00 a 20:30h

1 sessió

20
 •  
 •  
 •  
 •  

ABONAMENT 4 sessions

65
 •  
 • a consumir durant el mateix mes
 • + SESSIÓ GRATUITA AL DECEMBRE
 •  

ABONAMENT 4 sessions

65
 •  
 • a consumir durant el mateix mes
 •  

ABONAMENT 2 sessions

30
 •  
 • a consumir durant el mateix mes
 •  
DADES DEL PARTICIPANT

*Data de naixement del participant

DADES FAMILIARS
Introdueixi les dades referents a un dels progenitors o tutor.


DADES MÈDIQUES
Indicar si el participant ha sofert alguna lesió important, si se li ha realitzat algun tipus d'operació quirúrgica o si pateix algun tipus de malaltia a tenir en compte.

SELECCIÓ DE DATES
Especifica les sessions:
MAIG

AUTORITZACIÓ

De conformidad con la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos, le informamos que los datos que figuran en esta ficha de inscripción están incluidos en la base de datos propiedad de U.D. UNIFICACIÓN BELLVITGE. y serán únicamente tratados para el fin por el cual se obtienen. Para ejercitar los derechos de acceso, impugnación, rectificación, cancelación u oposición de sus datos deberán dirigirse a L’Hospitalet de Llobregat (info@unificacionbellvitge.com) mediante comunicado por escrito.