U.D. UNIFICACIÓN BELLVITGE

CAMPUS NADAL

Formulari d'inscripció

CAMPUS DE nadal

Horari: de 9:00 a 13:00h.
Acollida: de 8:00 a 9:00h i/o de 13:00 a 14:00.
Dates:
27, 28 i 29 Decembre
2, 3, 4 i 5 Gener
DADES DEL PARTICIPANT

*Data de naixement del participant

DADES FAMILIARS
Introdueixi les dades referents a un dels progenitors o tutor.


DADES MÈDIQUES
Indicar si el participant ha sofert alguna lesió important, si se li he realitzat algun tipus d'operació quirúrgica o si pateix algun tipus de malaltia a tenir en compte.

ALTRES DADES
Indicar si el participant te cap tipus d'alèrgia alimentària o d'altre tipus a tenir en compte.
Indicar els comentaris que consideris importants a tenir en compte sobre el participant.

SELECCIÓ DE DATES
Possibilitat d'apuntar-se per dies solts i/o alterns.
S'ha de contractar un mínim de 3 dies per nen
El mínim de participants perquè es realitzi l'activitat diària del Campus de Nadal és de 6 nens/as per jornada.
El mínim de participants perquè es realitzi el servei de acollida és de 3 nens/as.
Si es contracta el mínim de 3 dies i després es vol ampliar, és possible, però només es bonifica el preu dels dies extra no dels 3 primers.
Especifica els dies:
Data Acollida Matí Acollida Tarda
Aquest descompte es podrà aplicar a partir del segon germà inscrit al Campus.

AUTORIZACIÓ

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/99 de Protecció de Dades, us informem que les dades que figuren en aquest formulari de contacte estan incloses a la base de dades propietat d’U.D. UNIFICACIÓN BELLVITGE. i seran únicament tractades per a la fi per la qual s’obtenen. Per exercitar els drets d’accés, impugnació, rectificació, cancel·lació o oposició de les vostres dades us heu d’adreçar a L’Hospitalet de Llobregat (info@unificacionbellvitge.com) mitjançant comunicat per escrit.