U.D. UNIFICACIÓN BELLVITGE

Inscripció

Formulari de preinscripció

Temporada 2024/25

DADES PERSONALS DEL JUGADOR/A


*Data naixement del participant

DADES DE CONTACTE
DADES FAMILIARS
En cas de RENOVACIÓ NO és necessari introduir aquesta informació tret que hagi canviat algun dades com el telèfon de contacte o l'email de contacte.
Si el telèfon i el mail és el mateix que l'indicat en Dades de Contacte, no és necessari introduir-ho de nou.
En cas de NOVA INCORPORACIÓ, introdueixi almenys les dades d'un dels progenitors.
Si el telèfon i el mail és el mateix que l'indicat en Dades de Contacte, no és necessari introduir-ho de nou.

Dades de la mare o tutora legal


Dades del pare o tutor legal

DADES ESPORTIVES
Categoria
Nova inscripció
Indicar si el jugador prové d'un altre equip

DOCUMENTACIÓ
Els documents enviats han de ser de tamany inferior a 6Mb cadascú i del tipus PNG, JPG, JPEG, PDF
Foto Carnet
DNI Jugador
Adjuntar DNI part davantera i posterior (màxim 2 arxius. Pulsa Ctrl para seleccionar més d'un arxiu)
CATSALUT
Revisió mèdica
Adjuntar revisió médica únicament si es tracta de nova incorporació i el centro mèdic no està adherit a la FCF.

AUTORITZACIÓ I CONFORMITAT RESPECTE A LES NORMES I CONDICIONS GENERALS

De conformidad con la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos, le informamos que los datos que figuran en esta ficha de inscripción están incluidos en la base de datos propiedad de U.D. UNIFICACIÓN BELLVITGE. y serán únicamente tratados para el fin por el cual se obtienen. Para ejercitar los derechos de acceso, impugnación, rectificación, cancelación u oposición de sus datos deberán dirigirse a L’Hospitalet de Llobregat (info@unificacionbellvitge.com) mediante comunicado por escrito.