Breu història del barri

Els antics terrenys on està situat el barri de Bellvitge (L’Hospitalet de Llobregat), al seu moment, estaven dedicats a l’agricultura de regadiu, molt productiva gràcies a les fèrtils terres, donada la propera situació al riu Llobregat, i on destacava el predomini d’hortes. Els primers indicis d’habitants daten dels segles X i XI, entre els quals es data la construcció de l’Ermita de Bellvitge.

L’inici de la creació del barri de Bellvitge se situa en el marc dels moviments migratoris de persones arribades a Barcelona i la seva àrea metropolitana, des de diferents llocs d’Espanya, buscant treball o una millor qualitat de vida. Això va motivar a les autoritats de l’època a impulsar un pla de desenvolupament urbanístic per a tota la comarca de Barcelona. Es van dur a terme iniciatives per dotar amb urgència l’enorme demanda d’habitatge i, en aquest marc, es va impulsar també la creació del barri de Bellvitge com a nova zona residencial a L’Hospitalet de Llobregat (el projecte va ser aprovat en 1956).

A la fi de 1959, l’empresa Immobiliària Ciutat Comtal S.A., propietària de bona part dels terrenys on es troba avui el barri de Bellvitge, i que prèviament havia comprat algunes d’aquestes terres a antics propietaris, va rebre autorització per a la construcció de blocs de cases. La immobiliària va presentar un pla en el qual destacaven els blocs prefabricats alts, predominant les formes rectangulars, com a sistema d’edificació (aprovat a l’octubre de 1960), amb o sense balconades. Edificis destinats als nous veïns i treballadors que vàren arribar al barri i que molts d’ells van ser emprats en empreses properes.

En l’estiu de l’any 1964, es va iniciar la construcció del barri de Bellvitge al costat de l’Ermita de Santa María. Els primers blocs acabats van ser ocupats pels primers veïns l’any 1965. A partir d’aquí, poc a poc, els veïns del barri es van anar coneixent i van passar a organitzar i realitzar activitats socials, culturals o esportives de manera conjunta.

El barri de Bellvitge va anar construint-se i albergant cada vegada més i més ràpid blocs de cases. Diferents reivindicacions, demandes i lluites veïnals van motivar diferents i dures queixes contra aquestes construccions, molt recordades encara avui al barri, i l’any 1976 el Tribunal Suprem va ordenar el cessament de tota la construcció d’edificis encara prevista per al barri, per a alegria de veïns i veïnes.

Plànol districtes i barris L'Hospitalet - Fuente: www.l-h.cat
Plànol dels districtes i barris de L’Hospitalet
Font: www.l-h.cat